Media

Przegląd wydarzeń

Pray, laugh, dance and ..... speak. Mowa ciała w przemówieniach publicznych, warsztat zaawansowany, jęz. angielski, Polska, styczeń 2013


Wywiad dla Deutsche Welle

Właścicielka firmy i Mistrzyni Europy w przemawianiu publicznym (w języku niemieckim) – Monika Królak - w specjalnym wywiadzie dla Deutsche Welle udziela wskazówek i mówi jak pokonać strach przed przemówieniami publicznymi w języku obcym.
wersja niemiecka: www.dw.de/a-16307100
wersja polska: www.kmkm.pl/wywiad-z-monika-krolak-dla-deutsche-welle/

Przemówienie podczas międzynarodowego wydarzenia biznesowego, Niemcy